Saturday, 04/12/2021 - 09:52|
Cổng thông tin điện tử trường THCS&THPT Cồn Tiên
 • Bộ cài phần mềm nhập danh sách cán bộ coi, chấm thi
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 2128 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 5555 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn Quy chế thi TN THPT năm 2020
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 5719 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Xử lý lỗi kết nối VPN
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 5582 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng đẫn sử dụng phần mềm TN THPT
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 5538 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn tuyển sinh ĐH, CĐ
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 5466 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ ngành mầm non
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 5041 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Quy chế thi TN THPT năm 2020
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 5276 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Tài liệu tập huấn dạy học trực tuyến
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 9610 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng Mạng xã hội học tập trực tuyến ViettelStudy
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 8769 lượt tải | 10 file đính kèm
 • Ôn địa lí THCS
  | Trường THPT Cồn Tiên | 185 lượt tải | 4 file đính kèm
 • Tài liệu ôn toán thcs
  | Trường THPT Cồn Tiên | 285 lượt tải | 4 file đính kèm

Download