Monday, 16/09/2019 - 13:05|
Cổng thông tin điện tử trường THCS&THPT Cồn Tiên
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định trực bão số 10( Khẩn)

  SỞ GD& ĐT QUẢNG TRỊ          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT CỒN TIÊN                    Độc lập- Tự do - Hạnh phúc                                               Số  102  /QĐ-PCB

                                                                      Gio Linh, ngày 14  tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

        Về việc thành lập tổ trực phòng chống cơn bão số 10

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT CỒN TIÊN

 

          Căn cứ vào Điều lệ trường THPT ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TTBGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ  Giáo Dục & Đào Tạo;

          Căc cứ vào công văn số 1310/SGDDT-VP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Sở GD& ĐT Quảng Trị;

           Xét năng lực cán bộ, giáo viên, nhân viên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

     Điều 1. Thành lập tổ trực phòng chống cơn bão số 10 năm 2017 trường gồm các ông bà có tên sau: ( Có danh sách kèm theo)

    Điều 2. Các ông ( bà) có tên trên có trách nhiệm trực phòng chống cơn bão số 10 theo qui định.

Thời gian trực: 13h ngày 14/9 đến 6h ngày 16/9/2017( Đến khi bão tan)

Địa điểm trực: Tại trường THPT Cồn Tiên

Chế độ kinh phí : thực hiện chi trả theo qui chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.

    Điều 3. Các ông (bà) có tên tại Điều 1, bộ phận tài vụ, văn phòng và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

                                                              

    Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG

- Sở GD&ĐT(b/cáo);                                                            

- Như  điều 1( T/hiện);                                                                    (  Đã kí)

- Lưu VP.           

                                                                                                    Nguyễn Văn Học

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN TỔ TRỰC CƠN  BÃO SỐ 10

( Kèm theo QĐ số 102 /QĐ-PCB  ngày    14  /9/2017)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Học

Hiệu trưởng- Trưởng ban

(Chỉ đạo chung)

 

2

Hoàng Công Linh

P.Hiệu trưởng -Phó ban thường trực

 

3

Nguyễn Đăng Sinh

 Chủ Tịch CĐ-Thành viên

 

4

Nguyễn Viết Hữu

 TTCM-Thành viên

 

5

Nguyễn Hữu Thọ

 TTCM-Thành viên

 

6

 Trần Đình Dũng

Bảo vệ- Thành viên

 

( Danh sách gồm có 06 người)

 


Nguồn: thpt-contien-quangtri.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Kế hoạch nhà trường