Monday, 21/01/2019 - 06:15|
Cổng thông tin điện tử trường THCS&THPT Cồn Tiên
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Phân công chuyên môn học kì II năm học 2017-2018

   SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT CỒN TIÊN                                                             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

       Số:   195 -PCCM/THPTCT                                                          Gio Linh, ngày 15 tháng 12 năm 2017

 

BẢN  PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018

 

Căn cứ vào thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định về chế độ làm việc đối  với giáo viên phổ thông;                                                 

 Căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2017-2018 của trường THPT Cồn Tiên;

 Căn cứ  vào tình hình  đội ngũ và kế hoạch phân công chuyên môn của các TCM trong năm học 2017-2018;

Trường THPT Cồn Tiên phân công  lao động CBGV trong học kì II năm học 2017-2018 như sau:

 

TT

Họ và tên/ môn

Kí hiệu CM

Phân công chuyên môn

( Gồm cả dạy nghề PT )

Công tác kiêm nhiệm

Bồi dưỡng HSG

Tổng số tiết

 

Dạy khối

Lớp

Tổng

số tiết thực dạy

Chủ nhiệm lớp/ khối

Kiêm nhiệm khác

Tổng số tiết kiêm nhiệm

Khối 11

Khối

12

 

1

Nguyễn Văn Học

V1

12,10

Hướng nghiệp khối sáng

2

 

Hiệu trưởng

15

 

 

17

2

Hoàng Công Linh

 

T1

12

12B1+ TC12B1

4

 

P.HT

13

 

 

17

3

Lê Ngọc Đức- Toán

 

T2

12,11

12B3,12B4, 11B3+ TC 12B3,12B4,11B3

12

 

TTCM

3

 

 

15

4

Hồ Văn Nhân

 

T2

11,10

11A1,11B1,11B2,10B4+ TC 11A1,11B1,11B2,10B4

16

 

 

 

X

 

16

5

Trần Hữu Long

 

T3

10,11

10A1,10B1,10B2,10B3+TC10A1,10B1,10B2,10B3.

17

 

 

 

 

 

17

6

Trần Thị Tuyết Minh

T4

12,10

12A1,12B2,11B4+ TC 12A1,12B2,11B4+ NPT 11A1

16

 

 

 

 

 

16

7

Nguyễn Viết Hữu- Lí

 

L1

11

11A1,11B1,11B3+ TC11B1,11B3 KTCN 11A1,11B1,11B3

15

 

TTCM.

3

X

 

18

8

Trần Chí Trung

L2

11,10

11B4,11B2,10B2,10B3+ TC 11B4,11B2+ KTCN 11B4

12

11B4

TKHĐ

6

 

 

17

9

Phan Thanh Long

L3

12,10

12B2,12B3,12B4,10A1,10B4+ KTCN khối 12

16

 

 

 

X

 

16

10

Nguyễn Thị Như

L4

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghỉ Sinh

11

Nguyễn Tiến Khoa

L5

12,10

12A1,12B1,10B1+TC12A1+ KTCN 11B2

10

 

P. Bí thư Đoàn

6

 

 

16

12

Nguyễn Hữu Thọ

H1

10,11

10A1,10B1,11B2,11B4+TC 10A1,10B1,11B2,11B4

12

 

TTCM,PCTCĐ

5

X

 

17

13

Hoàng Lệ Hà

H2

12,10

12A1,12B1,12B2,10B2,10B3,10B4+ TC 10B2,10B3,10B4

15

0

0

0

 

 

15

14

Đoàn T Châu Loan

H3

12,11

12B3,12B4,11A1,11B1,11B3+ TC11A1,11B1,11B3

13

11B3

 

4

X

 

17

15

Hồ Thị Thủy Tiên- Sinh

Si1

12,10

12B2,12B3,12B4 + Khối 10 + KNN10A1

10

10A1

TTCM

7

 

 

17

16

Phan Ái Thảo

Si2

12,11

12A1,12B1+ Khối 11

13

12A1

 

4

X

 

17

17

Nguyễn Thị Thu Hường

KTNN

10,11

KTNN10B1,10B2,10B3,10B4+ NPT 11B2,11B3,11B4

17

 

 

0

 

 

17

18

Lê Cảnh Thành

Ti1

12,10

12A1,12B1,12B2,10A1,10B1,10B2,10B3.

11

12B2

TTCM

7

X

 

18

19

Phạm Thành Nhơn

Ti2

11,10

 Khối 11+ 10B4

12

10B4

 

4

X

 

16

20

Hoàng Xuân Độ

Ti3

12,11

12B3,12B4+ NPT 11B1

5

0

 Bí thư Đoàn

12

 

 

17

21

Nguyễn Xuân Tân- Văn

V2

10,11

10A1,11B2, 11B3+ TC11B2,B3

11

 

TTCM

3

X

 

14

22

Ngô Thị Tính

V3

12,11

12A1,12B4, 11B4+ TC 12B4,11B4

11

12B4

 

4

 

 

15

23

Nguyễn Thị Thắm

V4

10

10B2,10B3,10B4+ TC10B2,10B3,10B4

12

10B2

 

4

 

 

16

24

Trần Thị Lí

V5

12,10

12B1,12B2 ,10B1+TC12B1,12B2,10B1.

12

10B1

 

4

 

 

16

25

Nguyễn Thị Hồng Giang

V6

12,11

12B3,11A1,11B1+ TC12B3,11B1

11

11B1

 

4

X

 

15

26

Hoàng Quang Cảm- Sử

S1

12,11

CD Khối 12, 11A1+ TC CD12B1,12B2,12B3,12B4

10

11A1

TTCM

7

X

 

17

27

Ngô Như Thủy

S2

12,11

12B2,12B3,12B4+ Khối 11+ TC B2,B3,B4

12

12B3

 

4

X

 

15

28

Nguyễn T Việt Hà

S3

12,10

12A1,12B1+ TC 12B1+ Khối 10

12

10B3

 

4

 

 

17

29

Lê Thị Nga- Địa

Đ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghỉ sinh

30

Nguyễn Thị Vui

Đ2

12,11,10

Khối 12,11,10

20

 

 

 

X

 

20

31

Nguyễn Văn Sơn-CD

CD1

11,10

11B1,B2,B3,B4+ Khối 10+ Dạy hướng nghiệp khối chiều

11

 

 

 

 

 

11

32

Nguyễn Đăng Sinh- Anh

A1

12,10

12A1,12B1+10A1,10B1,10B2

15

 

CTCĐ

3

X

 

18

33

Trương Thị Kiếm

A2

11,10

11B2,B3,B4,10B3,10B4

15

 

 

 

 

 

15

34

Võ Trung Kiên

A3

12,11

12B2,12B3,12B4,11A1,11B1

15

 

TTCM

3

X

 

18

35

Trương Quang Cường- TD

TD1

12

12A1,12B1,12B2+ 2 buổi TDGD

7

12B1

TTCM,CĐ, TTND

9,0

 

 

16

36

Lê Quang Phong

TD2

12,10

Khối 10+ 12B3,12B4+ 4 buổi TDGD

16

 

 

 

 

 

16

37

Nguyễn Phương Hưng

TD3- GDQP1

11,12

TD 11B1,B3,B4+ QP Khối 12+ QP 11B1,B3,B4+ 4 Buổi TDGD

16

 

TPCM

1

 

 

17

38

Đinh Mậu Quân

TD4-GDQP2

12,11,10

TD 11A1,11B2+ QP KHỐI 10,11A1,11B2+ 2 buổi TDGD

12

11B2

 

4

 

 

16

         

          * Lưu ý:

          -  NGLL Học tập trung theo chủ đề từng tháng: 2 tiết/tháng.

          - Hướng nghiệp: Khối sáng học tập trung vào tuần thứ 3 hàng tháng; khối chiều học trái buổi theo lớp vào tuần thứ 4  hàng tháng.

          - Bố trí các môn tự chọn trong học kì I năm học 2017-2018 như sau:

                    + Các lớp ban A gồm : 12A1: Toán, Lí; 11A1: Toán, Hóa; 10A1: Toán , Hóa

                    + Các lớp ban CB: Khối 12: Toán, Sử, CD, Văn( 4 tiết); Khối 10,11CB: Toán, Lí , Hóa, Văn( 4 tiết).                                                                                                      

Nơi nhận:                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Sở GD&ĐT Quảng Trị( Báo cáo);                                                   

- P. Hiệu trưởng phụ trách CM;

- Các TTCM ; CBGV-NV;

- Lưu VP.                                                                                                                    

                                                                                                                                Nguyễn Văn Học

 

 

 

 


Nguồn: thpt-contien-quangtri.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Kế hoạch nhà trường