Monday, 16/09/2019 - 13:59|
Cổng thông tin điện tử trường THCS&THPT Cồn Tiên
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch thực hiện Chủ đề năm học 2017-2018

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

TRƯỜNG THPT CỒN TIÊN

            Số:         / KH-THPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Gio Linh, ngày 18 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

“ Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí”

năm học 2017 - 2018

 

Căn cứ công văn số 1258 của Sở GD&ĐT Quảng Trị về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2017 – 2018 và các văn bản chỉ đạo của ngành trong năm học 2017-2018.

Căn cứ đặc điểm tình hình thực tế của đơn vị, Nhà trường xây dựng kế hoạch  thực hiện chủ đề năm học “ Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí” năm học 2017 - 2018 với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

- Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học kỹ thuật… Khai thác hiệu quả các thiết bị được cấp tránh lãng phí, hư hỏng.

- Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Phát huy tinh thần tìm tòi học hỏi, nghiên cứu tiếp cận khoa học kỹ thuật hiện đại từ đó nâng dần chất lượng giảng dạy và học tập, công tác quản lý trong nhà trường.

- Từng bước xây dựng hoàn thiện mô hình giáo dục điện tử, trường học điện tử.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2017 - 2018

1. Tăng cường đầu tự hạ tầng, khai thác có hiệu quả hạ tầng và trang thiết bị CNTT  hiện có:

a. Đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị CNTT:

-  Thường xuyên bảo trì hệ thống máy tính, ti vi các phòng học, đường truyền internet, và các thiết bị phục vụ ứng dụng CNTT trong các hoạt động của trường. Kịp thời sửa chữa các thiết bị hư hỏng để đưa vào sử dụng. Khai thác triệt để các thiết bị được cấp.

- Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện đại, các phần mềm phục vụ hoạt động dạy học và quản lí. Hướng tới mô hình giáo dục điện tử, trường học điện tử.

- Lập dự án xin nguồn kinh phí để thay toàn bộ máy tính cũ tại phòng thực hành Tin học số 2. Tiến tới xây dựng phòng thiết bị dùng chung cho hai bộ môn Tin học – Ngoại ngữ.

- Đầu tư kinh phí để xây dựng bảng tương tác chi phí thấp phục vụ hoạt động dạy học trong nhà trường.

- Tiến tới trang bị cho một tổ/bộ môn ít nhất một máy tính có kết nối Internet để phục vụ hoạt động chuyên môn của tổ.

- Phủ sóng wifi phòng hội đồng để giáo viên có điều kiện khai thác Internet phục vụ công tác giảng dạy.

2. Ứng dụng Công nghệ thông tin trong điều hành và quản lý giáo dục

a. Sử dụng hiệu quả các phần mềm trong công tác điều hành quản lí:

- Tiếp tục sử dụng hệ thống sổ liên lạc điện tử trên hệ thống http://vnedu.vn để phụ huynh học sinh nắm bắt kịp thời kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.

- Sử dụng hệ thống tin nhắn điều hành để thông báo kịp thời đến CB-GV-NV nhà trường những thông tin, kế hoạch đột xuất của nhà trường. Sử dụng hộp thư điện tử cá nhân để tiếp nhận kế hoạch, công văn, công việc được phân công.

- Từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn, khai thác tài nguyên học liệu phục vụ giảng dạy và công tác quản lí trên hệ thống http://truonghocketnoi.edu.vn.

- Tiếp tục sử dụng hệ thống quản lí học sinh, quản lí điểm của VNPT, phần mềm quản lí giáo dục do bộ cấp  http://thongke.moet.gov.vn, phần mềm tuyển sinh do sở cung cấp trong công tác tuyển sinh, phần mềm phân lớp đầu cấp của nhà trường, phầm mềm quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý cơ sở vật chất, phần mềm diệt virus bkav, phần mềm xép thời khóa biểu,... đáp ứng yêu cầu quản lí chung của ngành.

- Ứng dụng CNTT trong việc lưu trữ hồ sơ, sắp xếp hồ sơ, lưu trữ văn bản báo cáo.

- Thường xuyên kiểm tra và đánh giá việc ứng dụng CNTT toàn đơn vị. Hoạt động CNTT an toàn, đúng luật, an ninh mạng được đảo bảo.

b. Thiết lập hệ thống Email trong nhà trường:

- Sử dụng địa chỉ email của cán bộ, giáo viên và nhân viên trong làm việc, trong trao đổi thông tin và truy cập hệ thống thông tin trên mạng để phục vụ trong công việc hành chính và giảng dạy.

- BGH, các đoàn thể, tổ chuyên môn, các CB-GV-NV trao đổi thông tin, văn bản, báo cáo  chủ yếu qua Email. Hạn chế họp hành và phát hành văn bản bằng giấy.

- Sử dụng địa chỉ email của nhà trường thptcontienqt@quangtri.edu.vn trong các hoạt động thông tin, liện lạc trong toàn thể công chức viên chức của nhà trường. Thực hiện việc nhận và chuyển văn bản qua hộp thư của ngành nghiêm túc, kịp thời bảo đảm sự hiệu quả mối liên lạc giữa trường với các đơn vị trong công tác, giữa trường với cán bộ, giáo viên, nhân viên.

c. Khai thác địa chỉ Website của ngành, nhà trường

- Hướng dẫn phổ biến cho cán bộ, giáo viên và học sinh khai thác tài nguyên, sử dụng thông tin trên hệ thống website của bộ, sở:

+ Bộ Giáo dục và Đào tạo: www.moet.gov.vn , http://elearning.moet.edu.vn , http://e-ict.gov.vn ,...

+ Trường học kết nối: http://truonghocketnoi.edu.vn

+ Cổng thông tin tuyển sinh: http://www.thituyensinh.vn 

+Sở GD&ĐT Quảng Trị: http://quangtri.edu.vn

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của trang thông tin điện tử của trường http://thpt-contien-quangtri.edu.vn để thông tin nội bộ, cập nhật kịp thời các thông tin phục vụ cho công tác quản lý và hoạt động chuyên môn. Cung cấp một số thông tin phục vụ phụ huynh, học sinh thông qua Website của trường như: công khai thủ tục hành chính, kết quả tuyển sinh, kết quả  học tập, rèn luyện, đề thi, đáp án, các hoạt động, kế hoạch của trường…Sử dụng trang web của trường để quảng bá hình ảnh của nhà trường nhằm thu hút đầu tư cơ sở vật chất hướng đến lễ kỉ niệm 40 năm thành lập trường.

3. Ứng dụng Công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá:

- Phổ biến và hướng dẫn cán bộ, giáo viên và học sinh khai thác kho tài nguyên bài giảng elearning của bộ tại địa chỉ http://elearning.moet.edu.vn nhằm đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học.

- Tăng cường công tác ứng dụng CNTT trong việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. Giáo viên tự tìm tòi, học hỏi để sử dụng hiệu quả CNTT trong dạy và học trong lớp, ngoài lớp, ứng dụng công nghệ e-learning, thí nghiệm ảo, thí nghiệm mô phỏng, khai thác các bản đồ trực tuyến Google maps, khai thác các nguồn học liệu mở, các nguồn học liệu trực tuyến, tài nguyên Internet…

- Các tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên tổ chức hoạt động chuyên môn trên trường học kết nối tại địa chỉ: http://truonghocketnoi.edu.vn để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ giáo dục như trao đổi chuyên môn, hướng dẫn học tập, xây dựng bài giảng elearning… hướng tới mô hình trường học điện tử, lớp học điện tử.

- Mổi tổ/nhóm chuyên môn xây dựng nguồn học liệu điện tử, ngân hàng đề thi, phần mềm tạo đề thi, … của bộ môn để giáo viên khai thác sử dụng trong công tác, nghiệp vụ.

- Tăng cường ứng dụng CNTT vào tất cả các hoạt động phù hợp như: Báo cáo chuyên đề, ngoại khoá và các hoạt động ngoài giờ lên lớp, đố vui để học...

- Bồi dưỡng cho học sinh về kỹ thuật, kỹ năng khai thác sử dụng CNTT phục vụ cho việc học tập, học trực tuyến, thi trực tuyến, bổ sung kiến thức qua các bài giảng trực tuyến, sách điện tử…

4. Tập huấn, bồi dưỡng về CNTT cho giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý

- Khuyến khích cung cấp tài liệu bồi dưỡng cơ bản về CNTT để cán bộ, giáo viên tự nghiên cứu, bồi dưỡng;

- Phân công giáo viên tham dự đầy đủ các chương trình tập huấn do Sở GD&ĐT tổ chức sau đó tổ chức tập huấn lại cho giáo viên toàn trường.

- Sinh hoạt chuyên môn mổi quí 1 lần để tập huấn và bồi dưỡng kỹ năng, kỹ thuật ứng dụng CNTT  cho toàn bộ cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường.

 - Tổ tin học và các giáo viên có kỹ năng sử dụng CNTT trong dạy học các bộ môn tập huấn, hướng dẫn giáo viên kĩ năng tổ chức hoạt động chuyên môn trên “Trường học kết nối”, xây dựng bài giảng e-learning, nghiên cứu cách khai thác bản đồ trực tuyến Google maps, tải tư liệu trên kho video Youtube, tạo bài giảng trực tuyến, khai thác nguồn học liệu trực tuyến, ...

5. Tiếp tục triển khai dạy tin học trong nhà trường:

- Dạy học môn Tin học theo đúng chương trình quy định của bộ, theo hướng đổi mới phát triển năng lực học sinh.

- Giáo viên dạy nghề tin học chú trọng đến tính ứng dụng của nghề, bảo quản CSVC, phòng máy của nhà trường.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các Tổ/nhóm chuyên môn, cán bộ, giáo viên, nhân viên xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và công việc được giao.

- Tổ Tin học hỗ trợ đồng nghiệp kiến thức và kỹ năng thao tác CNTT nhằm đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT đồng bộ trong đơn vị.

- Cán bộ phụ trách CNTT của nhà trường chịu trách nhiệm quản trị Website, cập nhật thông tin và duy trì hệ thống thông tin của nhà trường hoạt động có hiệu quả. Tham mưu cho nhà trường các giải pháp về phần cứng, phần mềm để trang bị và sử dụng, khai thác có hiệu quả cơ sở hạ tầng, thiết bị CNTT.

- Kế toán tài chính cân đối nguồn kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động ứng dụng CNTT trong nhà trường.

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT;

- PHT,TCM, CB, GV, NV;

- Lưu: VT.

 

                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

         

 

 

                 Nguyễn Văn Học

 


KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CNTT CHO CB-GV-NV

1.               Nội dung bồi dưỡng

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

Ghi chú

10/2017

-Hướng dẫn kĩ năng, kỹ thuật sử dụng các thiết bị CNTT, thiết kế bài giảng, soạn thảo... trong giảng dạy, nghiệp vụ.

-Giới thiệu phần mềm trộn đề thi trắc nghiệm TestPro để xây dựng ngân hàng đề thi dùng chung cho tổ chuyên môn.

- Giải đáp các thắc mắc về sử dụng máy tính.

BGH+Tổ Tin

 

12/2017

- Giải đáp các thắc mắc về sử dụng máy tính, các phần mềm trong công tác.

-Hướng dẫn tổ chức hoạt động chuyên môn trên “Trường học kết nối”, xây dựng bài giảng e-learning, hướng dẫn cách khai thác bản đồ trực tuyến Google maps, tải tư liệu trên kho video Youtube, tạo bài giảng trực tuyến, khai thác nguồn học liệu trực tuyến, ...

BGH+Tổ Tin

 

3/2018

- Giải đáp các thắc mắc về sử dụng máy tính, các phần mềm trong công tác.

-Giới thiệu phần mềm xây dựng bài giảng e-Learing, xây dựng bài giảng E-Learing trực tuyến trên hệ thống www.violet.vnwww.truonghocketnoi.edu.vn

- Hướng dẫn khai tác tài nguyên trên Internet phục vụ công tác, ...

BGH+Tổ Tin

 

2.               Thành phần:

- Tổ tập huấn: Các đ/c trong BGH và tổ Tin học

- Toàn thể CB-GV-NV nhà trường

3. Kinh phí hoạt động:

Kinh phí bồi dưỡng cho tổ tập huấn: 5 người X 150.000đ/ 1 người=750.000đ

 

 

Gio Linh, ngày 12 tháng 9 năm 2017

Cán bộ CNTT

 

 

 

Lê Cảnh ThànhA


Nguồn: thpt-contien-quangtri.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Kế hoạch nhà trường