Monday, 16/09/2019 - 13:05|
Cổng thông tin điện tử trường THCS&THPT Cồn Tiên
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch sử dụng CSVC năm học 2017-2018

SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ

TRƯỜNG THPT CỒN TIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số:      KH-THPT

         

                                                                          Gio Linh, ngày 28 tháng 8 năm 2017

KẾ HOẠCH

Quản lý cơ sở vật chất nhà trường

          Căn cứ điều lệ Trường trung học cơ sở, Trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư  số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

         Căn cứ hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Sở GD& ĐT Quảng Trị và tình hình cơ sở vật chất hiện có của nhà trường ;

Trường THPT Cồn Tiên lập kế hoạch quản lí cơ sở vật chất năm học 2017 - 2018 như sau:

I. Tình hình chung:

1. Thuận lợi:

        - Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp trong việc xây dựng cơ sở vật chất nhà trường theo hướng kiên cố hóa và chuẩn hóa trường lớp.

       - Sự hỗ trợ nhiệt tình của chính quyền địa phương trong việc tìm nguồn lực để phát triển trường lớp.

       - Sự quan tâm của xã hội trong công tác giáo dục thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội cha mẹ học sinh và nhà trường.

       - Hiện tại trường có đủ thiết bị thiết yếu phục vụ cho công tác giảng dạy cũng như bảo quản tài sản chung của nhà trường, tài sản của giáo viên, học sinh như: trường có tường rào, cổng trường kiên cố, có đủ bàn ghế, bảng viết, có đủ đèn và hệ thống điện phục vụ tốt cho công tác giảng dạy. Bên cạnh đó giáo viên và học sinh của trường có ý thức tốt trong việc bảo quản tài sản chung.

2. Khó khăn:

        - Trang thiết bị giảng dạy thiếu và kém chất lượng làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy học.

        - Phòng thí nghiệm có nhưng chưa đạt chuẩn nên việc thực hành còn rất hạn chế.

       - Trường chưa có các phòng học chức năng nên chưa phát huy được hiệu quả cao.

       -Thư viện trường lượng sách còn chưa nhiều.

       II. Mục tiêu:

1. Mục tiêu chung:

        - Kiểm tra tu bổ, sửa chữa và mua sắm thường xuyên các thiết bị đáp ứng mọi hoạt động trong công tác giảng dạy.

        - Góp phần thực hiện đổi mới phương pháp học tập, nâng cao chất lượng giáo dục của trường.

        - Tăng cường sự quản lý nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả tài sản hiện có cũng như bảo quản, sửa chữa tài sản kịp thời phục vụ công tác giảng dạy, tránh thất thoát, lãng phí tài sản của nhà trường.

2. Mục tiêu cụ thể:

        - Huy động các nguồn kinh phí để  tu sửa phòng học cho học sinh nhằm đảm bảo tốt công tác an ninh, an toàn trường học( Thay mái tôn và chống thấm dãy phòng học cũ và nhà công vụ). Từng bước tạo dựng một ngôi trường xanh sạch đẹp và an toàn.

        - Đầu tư tốt công nghệ thông tin như máy chiếu Projector, Tivi màn hình lớn, máy tính xách tay, mạng internet phục vụ công tác giảng dạy.

        - Sử dụng phần mềm Quảng ích, PEMIS và các phần mềm quản lý khác nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

        - Nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện, khuyến khích giáo viên, học sinh đến thư viện đọc sách.

III. Biện pháp:

       - Đầu năm học BGH nhà trường chỉ đạo các tổ trưởng chuyên môn,  Đoàn Thanh niên, Công Đoàn, cán bộ thư viện, kế toán, cán bộ phụ trách thiết bị của trường lập kế hoạch sử dụng, phát triển và bảo quản cơ sở vật chất của trường trong năm học sau đó trình lên Hiệu trưởng phê duyệt.

        - Kế hoạch đã được thông qua Hội đồng sư phạm nhà trường để các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đúng và tốt nhiệm vụ của mình.

        - Phó hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch và đề xuất với hiệu trưởng những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa trong quá trình thực hiện.

        - Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn, GVCN tăng cường giáo dục ý thức giữ gìn tài sản chung của trường, lớp bằng nhiều hình thức như: trong các buổi sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt chủ nhiệm, các hoạt động ngoại khóa, các phong trào, các buổi sinh hoạt của Đoàn Thanh niên, đội TNTP Hồ Chí Minh,...

        - Các tổ chuyên môn có thiết bị dạy học như Toán-Lý-Tin, Hóa-Sinh-Thể Dục, ... phải có sổ theo dõi thiết bị, sổ mượn. Định kỳ hàng tháng có kiểm tra đánh giá việc sử dụng thiết bị dạy học trong giảng dạy.

       - Tuân thủ các nguyên tắc và giải pháp quản lý thiết bị dạy học:

* Các nguyên tắc: Tính mục đích; tính phù hợp; tính thừa kế và phát triển; tuân thủ chu trình quản lý.

* Các giải pháp:

        + Giải pháp về nâng cao nhận thức đối với việc sử dụng thiết bị dạy học.

        + Giải pháp về  việc tổ  chức sử  dụng thiết bị  dạy học tuân theo các yêu cầu của chương trình kế hoạch đào tạo.

        + Giải pháp về  việc cung  ứng kịp thời thiết bị  dạy học cho giáo viên,  đáp  ứng các nhu cầu đặt ra.

        + Giải pháp về  công tác đào tạo để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc  của nhân viên chuyên môn phụ  trách vấn đề  thiết bị  dạy học trong trường.

       + Giải pháp về  việc xây dựng môi trường sư phạm,  đảm bảo sự  thuận lợi cho việc sử dụng thiết bị dạy học.

IV. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong việc bảo quản CSVC-TBDH:

1. Bộ phận Cơ sở vật chất – Thiết bị dạy học:

1.1. Chức năng:

         Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học trong các hoạt động nhà trường. Tham mưu với Hiệu trưởng nhà trường về việc khai thác sử dụng, bảo quản, tu sửa, mua sắm mới, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

1.2. Nhiệm vụ:

        a) Thực hiện quy chế trao quyền quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các cá nhân chịu trách nhiệm ở các phòng  chức năng: các phòng thực hành,  thiết bị, thư viện, vi tính; phòng học lý thuyết; phòng làm việc, tài sản công nói chung.

        b) Theo dõi, chỉ đạo việc nghiên cứu khai thác sử dụng, bảo quản các tài sản, trang thiết bị dạy học được giao cho các cá nhân quản lý trên sổ sách và sổ theo dõi sử dụng.

       c) Kiểm tra, đánh giá công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy  học của các cá nhân được giao. Phối hợp với các tổ chuyên môn để chỉ đạo thực hiện, đánh giá công tác sử dụng thiết bị dạy học, thực hành của giáo viên bộ môn trong Tổ.

       d) Thực hiện kiểm kê định kì hàng năm, đề xuất tham mưu với Hiệu trưởng trong việc mua sắm, sửa chữa, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà trường.

2. Tổ Hành chính:

       a) Thực hiện công tác kế toán tài chính cơ quan theo đúng quy định Nhà nước, thực hiện cơ chế tự chủ tài chính cơ quan qua quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong nhà trường.

        b) Thực hiện công tác kế toán tài sản cơ sở vật chất cơ quan trên các hồ sơ tài sản nhà trường, thực tế để khai thác sử dụng có hiệu quả tài sản được giao, quản lý bảo quản sử dụng, đề xuất tham mưu mua sắm, bổ sung, trang bị mới…

        c) Thực hiện công tác y tế học đường theo quy định, tổ chức cho học sinh tham gia Bảo hiểm y tế hàng năm, tăng cường việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh qua Tủ thuốc y tế học đường, hoạt động Chữ thập đỏ, tổ chức khám sức khỏe, phòng ngừa dịch bệnh,...cho học sinh nhà trường.

        d) Chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý, bảo quản toàn bộ trường sở , cơ sở vật chất , trang thiết bị của nhà trường ( kể cả với các tài sản , trang thiết bị giao cho các cá nhân, phòng ban chức năng ) trong quá trình hoạt động. Tu sửa, bảo quản và đề xuất với nhà trường trong việc sữa chữa, nâng cấp, mua sắm mới tài sản nhà trường và báo cáo với nhà trường việc quản lý sử dụng của các cá nhân được giao các tài sản.

3. Bộ phận chuyên môn:

        a)  Phối  hợp với bộ phận cơ sở vật chất  nhằm trang bị, sử dụng  CSVC, thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ tốt cho các hoạt động chuyên môn.

       b)  Các tổ chuyên môn lên kế hoạch sử dụng, bảo quản và đề xuất mua sắm bổ sung thiết bị, đồ dùng dạy học ngay từ đầu năm học. Tổ trưởng phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng, bảo quản CSVC, thiết bị, đồ dùng dạy học.

       c) Tổ chuyên môn tổ chức thường xuyên các hội thảo, hội nghị cấp tổ trao đổi kinh nghiệm về sử dụng thiết bị dạy học. Mỗi tổ chuyên môn quy định cho giáo viên khi lên kế  hoạch bài giảng đối với mỗi chuyên đề mình phụ trách phải có kế hoạch về thiết bị dạy học phục vụ cho bài giảng đó. Việc sử dụng thiết bị dạy học phải đúng mục địch của bài giảng, của môn học, không được lạm dụng.

4. Đoàn thể:

      a)  Phối hợp với bộ phận cơ sở vật chất  việc sử dụng và  bảo quản CSVC, thiết bị, đồ dùng cần thiết trong các hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội.

       b)  Đoàn, Đội thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc bảo quản tài sản  nhà trường  của học sinh; giữ gìn vệ sinh, môi trường:  Xanh - Sạch - Đẹp.

       c) Công đoàn động viên Công đoàn viên sử dụng, bảo quản tốt CSVC, thiết bị, đồ dùng dạy học.

      Trên đây là kế hoạch bảo quản và phát triển cơ sở vật chất của trường trong năm học 2017-2018, đề nghị tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện tốt kế hoạch đề ra nhằm sử dụng tài sản nhà trường đạt hiệu quả cao nhất.

Nơi nhận:                                                            HIỆU TRƯỞNG     

- Sở GD&ĐT(báo cáo);                                             

- PHT và các TTCM;

- Thông báo tại bảng kế hoạch;                                                                                

- Lưu VP.

                                                                                          

                                                                             Nguyễn Văn Học

 

 

 

 

 

 

 

Kế hoạch quản lí CSVC chi tiết năm học 2017-2018

Tháng

Nội dung công việc

Người phụ trách

8/2017

- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ năm học mới, (kiểm tra chất lượng bàn ghế của học sinh, giáo viên, bóng điện, quạt trần, quạt tường) qua đó đề xuất với hiệu trưởng sửa chữa các tài sản bị hư hỏng.

- HT, Bảo vệ.

 

- Trồng cây xanh gây bóng mát ở sân trường.

- PHT, GVCN, Học sinh.

- Tổng vệ sinh khu vực, khuôn viên trường học, phòng học, khu vực xung quanh trường.

- PHT, NVTB, GVCN, Học sinh

- Kiểm tra, sửa chữa, lắp đặt lại các hệ thống điện, đèn, quạt...

- HT, Bảo vệ.

- Thuê mướn lao công thực hiện thường xuyên việc quét dọn khu vực vệ sinh của học sinh, giáo viên.

- HT

- Hợp đồng với các cơ sở cung cấp nước uống cho học sinh.

- HT.

 Chuẩn bị CSVC cho HNXDKH

- HT, Đoàn, Tổ Hành chính

- Tham mưu với BĐD cha mẹ học sinh, nhà trường hỗ trợ nguồn kinh phí XHH xây dựng CSVC.

 

 

- HT, BĐD cha mẹ học sinh.

9/2017

- Thống kê số thiết bị giảng, đề xuất tăng cường các thiết bị, dụng cụ giảng dạy mới.

- Tổ trưởng chuyên môn, nhân viên thiết bị.

- Chuẩn bị CSVC phục vụ khai giảng năm học mới.

- HT, đoàn thanh niên, bộ phận trang trí.

- Tạo cơ sở dữ liệu quản lý thiết bị, thư viện bằng phần mềm thư viện trường học.

- Nhân viên thư viện.

- Tạo cơ sở dữ liệu quản lý học sinh bằng phần mềm VNPT .

- Nhân viên văn phòng+ Phụ trách CNTT trường.

- Theo dõi việc bảo quản, giao nhận thiết bị giảng dạy, thường xuyên kiểm tra công tác thư viện, thiết bị về sổ sách, về bảo quản thiết bị (thực hiện đúng quy định nhà trường).

 

- PHT, giáo viên phụ trách thiết bị, thư viện, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm.

 - Bàn giao CSVC phòng học cho các lớp.

- PHT, Bảo vệ, GVCN

10/2017

- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

- PHT, Công đoàn, giáo viên.

- Quản lý sổ sách, tình trạng cơ sở vật chất nhà trường.

- PHT, thư viện.

- Thường xuyên quét dọn, tổng vệ sinh trường lớp.

- Lao công; GVCN

- Kiểm tra việc bảo quản CSVC của các lớp.

- PHT, Bảo vệ, GVCN.

11/2017

- Tổng vệ sinh trường lớp.

- PHT, GVCN, Học sinh, lao công.

- Giáo dục học sinh ý thức giữa gìn nhà trường thông qua các giờ sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt NGLL, sinh hoạt cuối tuần.

- TPT, GVCN

 

- Chuẩn bị tốt CSVC, các điều kiện khác chào mừng kỷ niệm ngày nhà giáo Việt nam 20/11

-PHT, Công đoàn, Bí thư Đoàn, Tổ hành chính.

12/2017

- Lập kế hoạch phân công kiểm kê tài sản năm học 2017 - 2018.

 

- HT, Bảo vệ, Công đoàn, giáo viên, thư viện, kế toán trường.

- Kiểm kê tài sản tăng giảm trong năm.

 

- HT, Công Đoàn, Bảo vệ, giáo viên được phân công.

- Tuyên truyền giáo dục tư tưởng học sinh ý thức giữ gìn tài sản, có tinh thần tiết kiệm thông qua các giờ sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt NGLL, sinh hoạt cuối tuần.

- Đoàn, GVCN

 

 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi học kì I.

- PHT, Tổ hành chính

1/2018

- Theo dõi việc sử dụng đồ dùng, thiết bị giảng dạy của giáo viên.

- PHT, tổ trưởng, thư viện.

- Vệ sinh trường lớp, khuôn viên trường học, kiểm tra lại cơ sở vật chất của trường trước khi nghỉ Tết Nguyên đán.

 

-  PHT, Bảo vệ, Công đoàn, giáo viên, thư viện, kế toán, lao công.

- Phân công trực ban, giữ gìn, bảo quản tài sản nhà trường trong thời gian nghỉ Tết.

- BGH, LĐ trường, bảo vệ.

 

 

- Kiểm tra việc bảo quản CSVC của các lớp.

- PHT, Bảo vệ, GVCN.

2/2018

- Thường xuyên giám sát tình hình tài sản trong nhà trường, sửa chữa tài sản hư hỏng, đảm bảo việc học của học sinh được tốt.

- PHT, Bảo vệ, Công đoàn, thư viện, kế toán trường.

- Chỉ đạo tổng vệ sinh trường lớp, chăm sóc và trồng cây xanh.

- PHT, GVCN.

- Kiểm tra việc bảo quản CSVC của các lớp.

- PHT, Bảo vệ, GVCN.

3/2018

- Theo dõi tình hình cảnh quan môi trường ( tổng vệ sinh trường lớp).

- PHT, Bảo vệ, lao công.

- Kiểm tra CSVC của các lớp

- Đoàn trường, GVCN

- Kiểm tra việc bảo quản CSVC của các lớp.

- PHT, Bảo vệ, GVCN.

- Phối hợp Đoàn TN chuẩn bị CSVC phục vụ cho các hoạt động VHVN – TDTT chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/03

-  PHT, Bảo vệ, BTĐ TN

4/2018

- Kiểm tra tình hình bàn ghế chuẩn bị kỳ thi học kỳ II.

- PHT, Bảo vệ

- Kiểm tra thiết bị dạy học (quan sát, trao đổi với cán bộ phụ trách thiết bị).

- PHT, tổ trưởng CM.

- Kiểm tra thư viện (việc sắp xếp, bố trí, trang trí, vệ sinh, sổ sách, bảo quản, phân loại, tinh thần thái độ làm việc,...)

- PHT, Công Đoàn, thư viện.

 - Kiểm tra việc bảo quản CSVC của các lớp.

- PHT, Bảo vệ, GVCN.

5/2018

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, khuôn viên nhà trường phục vụ cho thi HKII.

- PHT, Đoàn TN, Công đoàn

- Tổng vệ sinh trường học, theo dõi và sửa chữa bàn ghế, hệ thống điện, đèn, quạt.

- HT, GV, Đoàn TN

- Chỉ đạo tổng vệ sinh trường lớp, chăm sóc cây xanh.

- PHT, GVCN.

- Vận động học sinh tặng lại SGK cho thư viện (tặng cho học sinh nghèo năm học mới).

- Đoàn TN, Đội TN, Thư viện, GVCN.

- Kiểm kê, đánh giá thư viện.

 

 

- PHT, Bảo vệ, Công đoàn, giáo viên, thư viện, kế toán,..

- Kiểm tra việc bảo quản CSVC của các lớp.

- PHT, Bảo vệ, GVCN.

6/2018

- Sắp xếp lại phòng học, bàn ghế chuẩn bị cho việc bồi dưỡng học sinh yếu kém, học sinh thi lại.

- PHT, GVBM, GVCN.

- Thường xuyên vệ sinh trường lớp, chăm sóc cây xanh.

- PHT, GVCN, Học sinh, lao công.

7/2018

- Chuẩn bị CSVC cho thi lại.

 

- PHT, Bảo vệ, tổ Văn Phòng.

- Thống kê lại tình hình cơ sở vật chất, hiện trạng, số lượng chuẩn bị cho việc tuyển sinh, sắp lớp cho năm học mới.

- PHT, Bảo vệ, GVCN.

- Lập kế hoạch mua sắm tài sản mới, sửa chữa tài sản hiện có phục vụ cho năm học mới.

- HT, Tổ trưởng chuyên môn, thư viện, kế toán.

 

                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                Nguyễn Văn Học


Nguồn: thpt-contien-quangtri.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Kế hoạch nhà trường