Saturday, 04/12/2021 - 09:02|
Cổng thông tin điện tử trường THCS&THPT Cồn Tiên
 • Nguyễn Đăng Sinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch CĐ,Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914514097
 • Trương Thị Kiếm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0394835669
 • Võ Trung Kiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0916506234
 • Ngô Thị Ái Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988864469
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Anh văn

Ngoại ngữ