Saturday, 04/12/2021 - 08:43|
Cổng thông tin điện tử trường THCS&THPT Cồn Tiên
 • Đ/c Hoàng Xuân Độ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0948302557
 • Nguyễn Thị Việt Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0978705337
 • Hồ Văn Nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0915031959
 • Ngô Thị Tính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0942973444
 • Trương Quang Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng, Chủ tịch CĐ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0946504307
 • Lê Cảnh Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0983209252
 • Nguyễn Đăng Sinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch CĐ,Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914514097
 • Lê Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0913815357
 • Nguyễn Thị Vui
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0915031959

Tổ chuyên môn