Thứ hai, 16/09/2019 - 13:06|
Cổng thông tin điện tử trường THCS&THPT Cồn Tiên
 • Trương Quang Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng, UBKTCĐ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0946504307
 • Nguyễn Đăng Sinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch CĐ,Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914514097
 • Ngô Thị Tính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên,UVCĐ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0942973444
 • Nguyễn Hữu Thọ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng, Phó CTCĐ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0942989646
 • Nguyễn Thị Việt Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, UVCĐ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0978705337
 • Hoàng Văn Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, CĐ
  • Điện thoại:
   0944883575
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Sinh

Công Đoàn nhà trường