Saturday, 04/12/2021 - 08:11|
Cổng thông tin điện tử trường THCS&THPT Cồn Tiên
 • Trương Quang Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng, Chủ tịch CĐ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0946504307
 • Lê Cảnh Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0983209252
 • Nguyễn Hữu Thọ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng, Phó CTCĐ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0942989646
 • Hoàng Văn Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, CĐ
  • Điện thoại:
   0944883575
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Sinh

Công Đoàn nhà trường